Przedszkolaki z Pałecznicy na wycieczce do Anikina w Krakowie – Krainy Zabaw Dziecięcych

Dnia 22 listopada  dzieci  z  przedszkola w Pałecznicy  pojechały
na pierwszą wycieczkę autokarową do Anikina  w Krakowie.

Jest to znakomite  miejsce dla dzieci w wieku przedszkolnym na wspólne zabawy ruchowe i sprawnościowe. Dzieci mogą poskakać na trampolinie, pobawić się w basenie z piłkami, pozjeżdżać na zjeżdżalniach,  pohuśtać na huśtawkach, jeździć różnymi samochodami i bawić się w domkach.

Pod okiem zaangażowanych w swoją pracę animatorów, swobodna zabawa dzieci przeplatana była różnymi zadaniami, konkursami  rozwijającymi spostrzegawczość oraz  liczenie. Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy  a także przebieranie się  dzieci w postaci z ulubionych bajek.

 Na zakończenie każda z grup zapozowała do pamiątkowego zdjęcia, które przedszkolaki  otrzymały do domu na pamiątkę. Czas spędzony w Anikinie  sprawił dzieciom ogromną radość, nikt się nie nudził. Wycieczkę śmiało można zaliczyć do udanych. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz nagrania wideo.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przedszkolaki z Pałecznicy na wycieczce do Anikina w Krakowie – Krainy Zabaw Dziecięcych została wyłączona

“Zaczarowane przedszkole“ – Zabawa Andrzejkowa w Punkcie Przedszkolnym w Czuszowie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania “Zaczarowane przedszkole“ – Zabawa Andrzejkowa w Punkcie Przedszkolnym w Czuszowie. została wyłączona

Andrzejki w Punkcie Przedszkolnym w Nadzowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Andrzejki w Punkcie Przedszkolnym w Nadzowie została wyłączona

Andrzejki w Przedszkolu w Pałecznicy

Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary”

W naszym przedszkolu co roku podtrzymujemy tradycje związane  z Andrzejkami.

W środę 24 listopada przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb oraz zabaw andrzejkowych. W każdej grupie dzieci chciały zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka.

Dzień ten dostarczył naszym podopiecznym wielu przeżyć i emocji. Nie zabrakło  przekłuwania serduszek z imionami, losowania swoich przyszłych zawodów, a także ustawiania butów, aby sprawdzić, który chłopiec pierwszy się ożeni i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Pod koniec zabawy przedszkolaki częstowały się słodkim poczęstunkiem.
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Jednego możemy być pewni, że dały one naszym maluchom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej, wesołej zabawy.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Andrzejki w Przedszkolu w Pałecznicy została wyłączona

‼ ZEBRANIE Z RODZICAMI ‼️

Zapraszamy rodziców na spotkanie on-line z wychowawcami według załączonego harmonogramu. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.
Informacje przekażą również wychowawcy klas.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ‼ ZEBRANIE Z RODZICAMI ‼️ została wyłączona

„Woda – źródłem życia”

„Woda – źródłem życia” – lekcja chemii w terenie
– wycieczka do Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach.

Cele wycieczki:

  • poznanie przez uczniów całego cyklu oczyszczania ścieków,
  • zadania oczyszczalni ścieków,
  • zadania stacji uzdatniania wody,
  • znaczenie wody jako źródła życia na Ziemi.

Uczniowie klas VII i VIII b w ramach lekcji chemii udali się do oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Proszowicach. Po całym obiekcie oprowadził nas Pan kierownik, udzielając nam cennych informacji.

W oczyszczalni oczyszcza się ścieki z całej gminy Proszowic i okolic, gdzie dowozi się je wozami asenizacyjnymi.

Wyróżnia się 3 etapy obróbki mechanicznej ścieków:

Etap I – to cedzenie ścieków na kracie mechanicznej – usuwanie ze ścieków dużych części. Pierwszy powstały odpad w wyniku oczyszczania ścieków to skratki.

Etap II – to przepływ ścieków przez piaskownik – następuje spowolniony przepływ ścieków, około 3 m3/sek. Powstaje drugi odpad – piasek po piaskowniku.

Etap III – to czyszczenie mechaniczne. W osadniku wstępnym następuje oddzielanie substancji tłuszczowych, które wypływają na wierzch i są zgarniane zgrzebłem górnym, a substancje łatwo opadające zgrzebłem dolnym.

        W otwartych basenach fermentacyjnych następuje najpierw beztlenowa fermentacja i zmniejszanie uwolnienia osadu ściekowego a następnie ścieki trafiają do kolejnych zbiorników  w których zachodzi proces fermentacji z udziałem bakterii i mikroorganizmów tlenowych (stężenie wynosi 2 miligramy na litr) do tego zbiornika rurami pompy dostarczają tlen niezbędny do życia mikroorganizmów. Następuje tu rozkład i utlenianie związków organicznych do związków prostych.

      W osadniku wtórnym następuje klarowanie ścieków, czyli oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych już ścieków.

Ten odpływ jest kontrolowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.

Związki organiczne zmieniają się w mineralne. Osad ściekowy trafia do prasy która pozbawia go części płynnej a następnie trafia na poletka. Po leżakowaniu osad jest badany przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, po stwierdzeniu, że nie zawiera on bakterii chorobotwórczych ani metali ciężkich może być wykorzystany jako nawóz.

Zajęcia na oczyszczalni ścieków uwrażliwiły dzieci na potrzebę ochrony środowiska, na konieczność ochrony wody – źródła życia na Ziemi.

Kolejny punkt naszej wycieczki to Stacja Uzdatniania Wody.

        Stacja Uzdatniania Wody w Proszowicach pobiera wodę z ujęcia brzegowego rzeki Ścieklec   Wodę poddaje się wstępnie odcedzaniu na kratach i sitach o wielkości oczek odpowiednio 2cm i 2 mm następnie na na mikrositach o wielkości prześwitów 10 mikrometrów (0,01mm).

       Proces uzdatniania rozpoczyna się poprzez napowietrzanie wody,  koagulację oraz sedymentację zawiesin po koagulacyjnych. Do koagulacji stosuje się koagulant- siarczan glinu, który w wyniku hydrolizy tworzy zawiesinę wodorotlenków dobrze adsorbujących z wody szereg zanieczyszczeń. Koagulant sprzyja szybszemu tworzeniu się większych cząstek wytworzonego osadu. Woda z powiększonymi pokoagulacyjnymi kłaczkami osadu przepływa do komór osadników i napływa do przestrzeni klarowania.

 Osad zbierający się na dnie komór zgarniany jest do lejów osadowych a z nich transportowany na zewnątrz.

Woda sklarowana zbierana jest korytami odbiorowymi do koryta zbiorczego i skierowana rurociągiem w kierunku filtrów piaskowych.

Do wody wpływającej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfekant – roztwór dwutlenku chloru który ma na celu niedopuszczenie do namnażania się drobnoustrojów w sieci wodociągowej oraz stosowana jest lampa na podczerwień która niszczy drobnoustroje.

W laboratorium sprawdza się czy w wodzie nie znajdują się żadne bakterie

Uzdatniona już woda do picia w przepompowni tłoczona jest na miasto.

Uczeń po zajęciach w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody:

  • zna 3 etapy obróbki ścieków i 3 rodzaje odpadów (skratki, piasek, osad ściekowy)
  • wie w jakim celu buduje się oczyszczalnie ścieków.
  • wie w jaki sposób uzdatnia się wodę do picia
  • rozumie konieczność ochrony wód.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Woda – źródłem życia” została wyłączona

🇵🇱 #SzkołaDoHymnu

10.11.2021 r. godz. 11.11 🇵🇱

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 🇵🇱 #SzkołaDoHymnu została wyłączona

🇵🇱 #SzkołaDoHymnu Nadzów

Święto Niepodległości w Punkcie Przedszkolnym w Nadzowie 🇵🇱

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 🇵🇱 #SzkołaDoHymnu Nadzów została wyłączona

🇵🇱 #SzkołaDoHymnu Czuszów

10.11.2021 r. godz. 11.11 🇵🇱

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 🇵🇱 #SzkołaDoHymnu Czuszów została wyłączona

Dyplom

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dyplom została wyłączona

🌏📸 Wycieczka szkolna do Wrocławia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 🌏📸 Wycieczka szkolna do Wrocławia została wyłączona

Karta rowerowa – egzamin praktyczny

26 października 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla klasy 5 i 6. Podziękowania dla Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach za przeprowadzenie egzaminu.
Gratulacje dla uczniów którzy pozytywnie zdali swój pierwszy egzamin na kartę rowerową.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Karta rowerowa – egzamin praktyczny została wyłączona