Komunikat

Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 17 czerwca 2020 r. 
dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do punktów przedszkolnych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pałecznica w okresie od 29.06.2020 r. do 14.08 2020 r. organizowany jest dyżur wakacyjny w Punkcie Przedszkolnym w Pałecznicy
z zachowaniem dotychczas obowiązujących procedur sanitarnych  w związku
z zagrożeniem epidemicznym.

Przed podjęciem decyzji o powierzeniu opieki nad dziećmi prosimy o zapoznanie się
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi
z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom.

Rodzice dokonują zapisu dziecka poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do punktu przedszkolnego w Pałecznicy.

Wniosek należy pobrać ze strony szkoły i  złożyć w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.