Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

W efekcie uruchamiania kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół przewidziane zostało wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych.

Celem zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych jest umożliwienie rodzicom pracującym (którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu) powrót do pracy.

Rodzice zainteresowani powierzeniem swoich dzieci pod opiekę w w/w formie proszeni są o zgłaszanie tego faktu wychowawcy i na maila szkoły podając  nazwisko i imię dziecka, klasę, miejsce pracy (zatrudnienia) rodziców i czas pobytu dziecka w szkole. 

Rodzice uczniów klasy VIII, którzy chcą skorzystać z konsultacji na terenie szkoły lub są o zgłaszanie tego faktu wychowawcy do 21 maja 2020 roku, do godz. 15.00.

Przed podjęciem decyzji o powierzeniu opieki nad dziećmi oraz uczestniczeniu w innych formach zajęć prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.