Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: Ilona Wypych

Z – ca: Iwona Kowalska

Sekretarz: Ilona Chrzanowska-Gołdyn

Skarbnik: Monika Sroga