V Ibramowice

25-27.03.2020

j. polski
j. polski 23.03.2020
j. polski 24.03.2020
j. polski 25.03.2020
j. polski 26.03.2020
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
biologia
biologia 25-27.-3.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny30.03-03.04.2020

j. polski 30.03.2020
j. polski 31.03.2020
j.polski 01.04.2020
j. polski 02.04.2020
j. polski 03.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 30.03 – 1.04.2020
j. angielski 03.04.2020
biologia 30.03-01.04.2020
geografia 30.03-03.04.2020
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny06-08.04.2020

j. polski 06-08.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 06-08.04.2020
biologia 06-08.04.2020
geografia
historia
informatyka
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
Karta pracy- Wielkanoc
On jest Drogą i Prawdą i Życiem


15-17.04.2020

j. polski 
matematyka 15-24.04.2020
j. angielski 15-17.04.2020
biologia 15-17.04.2020
geografia 15-17.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka
technika 15-17.04.2020
wychowanie fizyczne 15-17.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


20-24.04.2020

j. polski 
matematyka 15-24.04.2020
j. angielski 20-24.04.2020
biologia 20-24.04.2020
geografia 20-24.04.2020
historia
informatyka
religia 21,24.04.2020
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
technika 20.04.2020
wychowanie fizyczne 20-24.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


27-30.04.2020

j. polski 
matematyka 27-30.04.2020
j. angielski 27-30.04
biologia 27-30.04
geografia 27.04-30.04.2020
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 27.04 -30.04
technika 
wychowanie fizyczne 
wf – zestaw ćwiczeń domowych
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


04-08.05.2020

j. polski 
matematyka 04-08.05.2020
j. angielski 
j. angielski
biologia 04-08.05
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
wf – zestaw ćwiczeń domowych
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


11-15.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


18-22.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne


25-29.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
biologia – Jak wykonać zielnik

geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne


01-05.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-05.06.2020