TERMINY I ZASADY ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania TERMINY I ZASADY ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO została wyłączona

Kalendarz szkolny na czerwiec w roku szkolnym 2019/2020

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kalendarz szkolny na czerwiec w roku szkolnym 2019/2020 została wyłączona

#ZDALNASZKOŁA+

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania #ZDALNASZKOŁA+ została wyłączona

#DZIEŃDZIECKA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania #DZIEŃDZIECKA została wyłączona

Komunikat

Wnioski o świadczenia z ZFŚS proszę składać do dnia 06.06.2020 r.
Można je wysłać pocztą na adres szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Pałecznicy, ulica Św Jakuba 43, 32-109 Pałecznica lub złożyć w szkole wrzucając do przygotowanego pudełka znajdującego się w holu szkoły lub w sekretariacie. 

Wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie szkoły i w sekretariacie.

ZFŚS

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Procedury bezpieczeństwa


Procedury bezpieczeństwa w Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy
w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych uczniów klas I-III oraz
konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.


Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Procedury bezpieczeństwa została wyłączona

„Domowe kapliczki” w wykonaniu dzieci z Filialnej Szkoły w Ibramowicach.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Domowe kapliczki” w wykonaniu dzieci z Filialnej Szkoły w Ibramowicach. została wyłączona

Praca sekretariatu szkoły w dniach od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Praca sekretariatu szkoły w dniach od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. została wyłączona

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych

SSP Pałecznica procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych została wyłączona

Torty dla Jana Pawła II dla uczczenia 100.rocznicy urodzin, w wykonaniu dzieci z Filialnej Szkoły w Ibramowicach.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Torty dla Jana Pawła II dla uczczenia 100.rocznicy urodzin, w wykonaniu dzieci z Filialnej Szkoły w Ibramowicach. została wyłączona

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 została wyłączona

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

W efekcie uruchamiania kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół przewidziane zostało wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych.

Celem zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych jest umożliwienie rodzicom pracującym (którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu) powrót do pracy.

Rodzice zainteresowani powierzeniem swoich dzieci pod opiekę w w/w formie proszeni są o zgłaszanie tego faktu wychowawcy i na maila szkoły podając  nazwisko i imię dziecka, klasę, miejsce pracy (zatrudnienia) rodziców i czas pobytu dziecka w szkole. 

Rodzice uczniów klasy VIII, którzy chcą skorzystać z konsultacji na terenie szkoły lub są o zgłaszanie tego faktu wychowawcy do 21 maja 2020 roku, do godz. 15.00.

Przed podjęciem decyzji o powierzeniu opieki nad dziećmi oraz uczestniczeniu w innych formach zajęć prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszenie została wyłączona