Szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat

Dokumenty i rekomendacje, dotyczące szczepień dla dzieci w wieku 12-18 lat.

Strona gov

Deklaracja

Kwestionariusz

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat została wyłączona

Ubezpieczenie uczniów w szkole – informacja

Informujemy, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych,
z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

– §15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055),

 – Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),

 – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, ze zm.),

– zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

To rodzice decydują czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i indywidualnie dokonują ubezpieczenia dziecka. Od rodziców też zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór właściwej oferty.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ubezpieczenie uczniów w szkole – informacja została wyłączona

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

OGŁOSZENIE
Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 1 września (środa) 2021 r.  według  poniższego harmonogramu:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy i oddziały przedszkolne

 

godz. 9.00 – nowa hala sportowa

Do obiektu należy kierować się wejściem:

A – wejście do szkoły od strony Orlika

B – wejście obok biblioteki szkolnej

Po części wspólnej uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do swoich klas.

godz. 9.30 – Punkt Przedszkolny w Nadzowie

godz. 9.45 – Punkt Przedszkolny w Czuszowie

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych.

Obowiązuje zasada 1 rodzic – 1 dziecko.

Wszystkich uczniów i rodziców biorących udział w rozpoczęciu roku szkolnego obowiązuje przestrzeganie środków ostrożności:

– założenie maseczki

– dezynfekcja rąk,

– zachowanie dystansu społecznego.

Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2021 r.

 

I Kurs wyjazd 8:10 

Pałecznica Słoneczna – Lelowice, Lelowice Kolonia, Lelowice Kołek – Pamięcice Bidziny – Pamięcice Wieś – Szkoła

Pamięcice Noga – Solcza – Niezwojowice – Winiary Rynek  – Winiary Raś – Szkoła

 

II Kurs wyjazd 8:20

Baranów – Winiary Rondo Przy Szkole – Bolów  – Łaszów – Szkoła

 

III Kurs wyjazd 8:20

Czuszów Kresy – Nadzów – Sudołek – Gruszów – Szkoła

Po przyjeździe autobusem szkolnym, uczniowie – zachowując reżim sanitarny – udają się do hali sportowej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 została wyłączona

ZUS – Dobry start (tzw. 300+)

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu “Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 • Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji),muszą pamiętać o:
 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Więcej informacji można uzyskać:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZUS – Dobry start (tzw. 300+) została wyłączona

Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwrócił się z prośbą do Małopolskiego Kuratora Oświaty o rozpowszechnienie informacji o możliwości zaszczepienia dzieci oraz o dostępności wolnych terminów wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. Populacyjny punkt szczepień Szpitala dysponuje wolnymi terminami na I dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Dostępna jest szczepionka mRNA Pfizer-BioNTech. Data przyjęcia II dawki jest wskazywana bezpośrednio podczas przyjęcia I dawki, jednak ze względu na rozpoczynający się okres wakacyjny Szpital oferuje elastyczny dobór daty II dawki szczepienia.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów
o rozpowszechnienie tej informacji wśród rodziców dzieci.

Jednocześnie wyjaśniam, że rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w Szpitalu można dokonać pod numerami telefonu:

12 614-25-39, 505 060 359 (w godzinach 8:00-14:30) w dni robocze lub poprzez całodobową i bezpłatną infolinię pod telefonu – 989 lub rejestrację elektroniczną poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie https://pacjent.gov.pl/.

Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia, a następnie otrzymuje się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie są wymagane żadne dodatkowych dane oraz dokumenty, wystarczy, że podany zostanie numer PESEL.

                                                                                                                     

 

                                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                               Katarzyna Czaja
                                                                                                               Zastępca Dyrektora
                                                                                                   Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
                                                                                                       Kuratorium Oświaty w Krakowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19 została wyłączona

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

‼️ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021‼️
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w następującym porządku:
❗️klasy 1-3 – hol poziom -1
❗️klasy 4-5 – hol poziom 0 (przy sekretariacie)
❗️klasy 6-8 – hol poziom 1
Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbywać się będzie w reżimie sanitarnym wyłącznie z udziałem wychowawców, nauczycieli i uczniów poszczególnych klas.
Po spotkaniu z Dyrektorem uczniowie klas 1-8 udają się do sal na spotkanie z wychowawcą.
Autobusy szkolne dowożą dzieci na godzinę 9.00, odjazd z poszczególnych przystanków nastąpi godzinę później, niż w ciągu roku szkolnego.
Odwóz uczniów o godz.10.00.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 została wyłączona

Przedszkolaki z SSP w Pałecznicy zebrały GÓRĘ GROSZA

Przedszkole w SSP w Pałecznicy wzięło udział w XXI ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dzieci bardzo chętnie włączyły się do akcji i przynosiły swoje oszczędności, aby móc podzielić się z potrzebującymi.
W tym roku udało nam się zebrać kwotę w wysokości 165 zł 54 gr. Zebrane fundusze przekazane zostaną tym dzieciom, które najbardziej potrzebują pomocy oraz naszego dobrego serca.
Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom oraz rodzicom za wsparcie tego szczytnego celu. Cieszy nas fakt, że nasi podopieczni wykazali się wielką empatią oraz nie pozostają obojętni na los osieroconych dzieci.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przedszkolaki z SSP w Pałecznicy zebrały GÓRĘ GROSZA została wyłączona

„Klasa 3 dba o bezpieczeństwo na wsi”

Uczniowie klasy 3 wzięli udział w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. W konkursie wyróżnienia zdobył Kacper Bździuła, który został obdarowany wieloma nagrodami. Za udział w konkursie nagrodami pocieszenia zostali również obdarowani inni uczniowie tej klasy.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Klasa 3 dba o bezpieczeństwo na wsi” została wyłączona

Wyniki konkursu “Bądź aktywny dla siebie i swojego zdrowia”

Ogłoszenie wyników konkursu “Bądź aktywny dla siebie i swojego zdrowia”
 
I miejsce Adam Musiał
II miejsce Mateusz Ryńca
III miejsce Marcel Włodarz
 
Gratulujemy‼👏
Zapraszamy najlepszą trójkę po odbiór nagród w dniu 24.06.2021 r. po zakończeniu uroczystości pożegnania uczniów klasy ósmej. Laureaci nieobecni w tym dniu będą mogli odebrać nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyniki konkursu “Bądź aktywny dla siebie i swojego zdrowia” została wyłączona

“Bezpieczne wakacje”

Uczniowie klasy drugiej: Julia Machnik, Magda Grela, Aleksandra Mielewska, Seweryn Chmiel i Bartosz Tondos brali udział w konkursie plastycznym “Bezpieczne wakacje”. Wyróżnienie zdobyła uczennica Julia Machnik.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania “Bezpieczne wakacje” została wyłączona

“Jakie znasz rzemiosła”

Uczniowie klasy drugiej: Karol Majka, Julia Machnik, Adam Pałka Patrycja Musiał i Daria Wędzicha wzięli udział w konkursie fotograficznym “Jakie znasz rzemiosła” organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. W etapie regionalnym (Małopolska) pierwsze miejsce zajął Karol Majka za zdjęcie zawodu “fryzjer”, natomiast drugie miejsce zajęła Julia Machnik za zdjęcie zawodu “fotograf”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania “Jakie znasz rzemiosła” została wyłączona

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W ramach OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA  CZYTANIA DZIECIOM uczennice klasy 5b: Nikola Walczyk, Klara Bil oraz Karolina Karbowniczek systematycznie odwiedzały przedszkolaki, aby zaszczepić w nich miłość do książek…W tym celu każdego dnia, przez  20 minut prezentowały wiersze oraz  fragmenty bajek i baśni.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM została wyłączona