V Ibramowice

25-27.03.2020

j. polski
j. polski 23.03.2020
j. polski 24.03.2020
j. polski 25.03.2020
j. polski 26.03.2020
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
biologia
biologia 25-27.-3.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny30.03-03.04.2020

j. polski 30.03.2020
j. polski 31.03.2020
j.polski 01.04.2020
j. polski 02.04.2020
j. polski 03.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 30.03 – 1.04.2020
j. angielski 03.04.2020
biologia 30.03-01.04.2020
geografia 30.03-03.04.2020
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny06-08.04.2020

j. polski 06-08.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 06-08.04.2020
biologia 06-08.04.2020
geografia
historia
informatyka
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
Karta pracy- Wielkanoc
On jest Drogą i Prawdą i Życiem


15-17.04.2020

j. polski 
matematyka 15-24.04.2020
j. angielski 15-17.04.2020
biologia 15-17.04.2020
geografia 15-17.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka
technika 15-17.04.2020
wychowanie fizyczne 15-17.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


20-24.04.2020

j. polski 
matematyka 15-24.04.2020
j. angielski 20-24.04.2020
biologia 20-24.04.2020
geografia 20-24.04.2020
historia
informatyka
religia 21,24.04.2020
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
technika 20.04.2020
wychowanie fizyczne 20-24.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


27-30.04.2020

j. polski 
matematyka 27-30.04.2020
j. angielski 27-30.04
biologia 27-30.04
geografia 27.04-30.04.2020
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 27.04 -30.04
technika 
wychowanie fizyczne 
wf – zestaw ćwiczeń domowych
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


04-08.05.2020

j. polski 
matematyka 04-08.05.2020
j. angielski 
j. angielski
biologia 04-08.05
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
wf – zestaw ćwiczeń domowych
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


11-15.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


18-22.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne


25-29.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
biologia – Jak wykonać zielnik

geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne


01-05.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-05.06.2020


08-09.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne


15.06.2020
19.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne