VI a Pałecznica

25-27.03.2020


j. polski 25.02-01.04.2020
matematyka 27-31.03.2020

j. angielski 25-27.03.2020
biologia 25-27.03.2020
geografia
historia 25-27.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka 27.03.2020
technika
wychowanie fizyczne
Ćwiczenia ortograficzne – klasa VI 25.03-01.04.2020


30.03-03.04.2020


j. polski 25.02-01.04.2020
j. polski 02-08.04.2020
matematyka 27-31.03.2020
matematyka 01.04-08.04.2020

j. angielski 30.03-03.04.2020
biologia  30.03-01.04.2020
geografia 30.03-03.04.2020
historia 30.03-03.04.2020
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka 03.04.2020
technika
wychowanie fizyczne
Ćwiczenia ortograficzne – klasa VI 25.03-01.04.2020


06-08.04.2020


j. polski 02-08.04.2020
matematyka 01.04-08.04.2020

j. angielski 06-08.04.2020
biologia 06-08.04.2020
geografia
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka
technika 06-08.04.2020
wychowanie fizyczne
Ćwiczenia ortograficzne – klasa VI 25.03-01.04.2020


15-17.04.2020


j. polski 15-24.04.2020
matematyka 15-17.04.2020

j. angielski 15.04-17.04.2020
biologia 14-17.04.2020
geografia 15-17.04.2020
historia 16-23.04.2020
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 15-17.04.2020
technika 15-17.04.2020
wychowanie fizyczne


20-24.04.2020


j. polski 15-24.04.2020
matematyka 20.04-24.04.2020

j. angielski 20.04-24.04
biologia 20-24.04.2020
geografia 20.04-24.04.2020
historia 16-23.04.2020

historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
technika 20-24.04.2020
wychowanie fizyczne


27-30.04.2020


j. polski  27-30.04.2020
matematyka 27-30.04.2020

j. angielski 27.04-30.04.2020
biologia sprawdzian
biologia komunikat
geografia 27-30.04.2020
historia test

historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 27-30.04.2020
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


04-08.05.2020


j. polski  
matematyka 04.05-08.05.2020

j. angielski 04-08.05.2020
biologia 04-08.05.2020
geografia 
historia 04-08.05.2020
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


11-15.05.2020


j. polski  
matematyka 

j. angielski 
biologia 
geografia 
historia 
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


18-22.05.2020


j. polski  
matematyka 

j. angielski 
biologia 
geografia 
historia 
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


25-29.05.2020


j. polski  
matematyka

j. angielski 
biologia 
geografia 
historia 
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


01-05.06.2020


j. polski  
matematyka

j. angielski 
biologia 
geografia 
historia test
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


08-09.06.2020


j. polski  
matematyka

j. angielski 
biologia 
geografia 
historia test
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI


15.06.2020
19.06.2020


j. polski  
matematyka

j. angielski 
biologia 
geografia 
historia 
historia TVP2
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl VI