Organizacja szkoły

Przewodniczący: Michalina Zapała

Zastępca: Marcel Włodarz

Skarbnik: Milena Musiał