Jeżdżę z głową

Szkoła zorganizowała 6-tą edycje projektu „Jeżdzę z głową”

     W dniach od 9 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r. grupa 23 uczniów  klasy III Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i Szkoły Filialnej  w Ibramowicach
w ramach projektu „Jeżdżę z głową”, w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży realizowanego przy pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Pałecznica z opiekunami wyjeżdżała na jednodniowe szkolenia prowadzone w formie zjazdów na nartach, które przeprowadzone zostały na stacji narciarskiej Sławicki Raj w Sławicach Szlacheckich koło Miechowa. 

     Kurs prowadzony był dla 23 osobowej grupy pod okiem instruktorów pana Piotra Midro i Piotra Ziętka. Uczniowie spędzili na wyciągu 18 godzin w czasie 6 jednodniowych wyjazdów – 3 godz. nauki na stoku pod okiem instruktora dzięki, któremu dzieci nabyły umiejętność podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Instruktorzy zapoznali także młodych uczniów z bezpiecznym korzystaniem ze stoku narciarskiego oraz nawykiem jazdy w kasku. Na koniec kursu został przeprowadzony sprawdzian potwierdzający nabyte umiejętności jazdy na nartach.

Album

    W terminie od 29 stycznia b.r. do 5 stycznia b.r. grupa 36 uczniów klas III i IV  Zespołu Szkół w Pałecznicy w ramach małopolskiego projektu  pn. „Jeżdżę z głową” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” wyjeżdżała na popołudniowe jednodniowe szkolenia prowadzone w formie zjazdów na nartach. Szkolenie przeprowadzone zostało na stacji narciarskiej Sławicski Raj w Sławicach Szlacheckich koło Miechowa.

     Kurs prowadzony był w 3 grupach 12 osobowych pod okiem 3 instruktorów. Każda z grup spędziła na wyciągu 20 godzin w czasie 8 jednodniowych wyjazdów pod okiem instruktora dzięki, któremu dzieci nabyły umiejętność podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Instruktorzy zapoznali także młodych uczniów z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich oraz nawykiem jazdy w kasku.

     Projekt realizowany był przy pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2015.

Album

100

pobrane
 
     Projekt „Jeżdżę z głową” jest projektem skierowanym do uczniów klas III i VI szkół podstawowych, którzy nie umieją jeździć na nartach. To dla nich zorganizowano kursy nauki jazdy w postaci jednodniowych wyjazdów do ośrodka narciarskiego „Sławicski Raj” mieszczącego się w Sławicach Szlacheckich koło Miechowa.Nauka jazdy na nartach jest połączona z edukacją nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku na stoku.Począwszy od 5 lutego, grupa 30 uczniów z Zespołu Szkół w Pałecznicy wyjeżdża na jednodniowe szkolenia. Uczestnicy projektu spędzą na stoku 20 godzin, tj. 8 wyjazdów, z których każdy przewiduje 2,5 godziny nauki na stoku. Lekcje odbywają się pod czujnym okiem instruktorów, dzięki którym dzieci będą nabywały podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Instruktorzy zapoznają również małych narciarzy z zasadami bezpiecznego korzystania ze stoku narciarskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność jazdy w kasku.Małopolski projekt ,, Jeżdżę z głową” realizowany w 2014 roku przez Gminę Pałecznica w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Koordynatorem projektu jest pani Joanna Frączek.

REGULAMIN