PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Oferta wsparcia kierowanego do mieszkańców powiatu proszowickiego w ramach specjalistycznego poradnictwa.


DLA RODZICÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach  przekazuje informacje w załącznikach.
Załączniki zawierają informacje o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, pedagog, aspirant pracy socjalnej) w ramach działającego przy PCPR – Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Program korekcyjno- edukacyjny- edycja 2022

Rejestr podmiotów realizujących wsparcie – przemoc

Ulotka poradnictwo indywidualne

ulotka