PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Oferta wsparcia kierowanego do mieszkańców powiatu proszowickiego w ramach specjalistycznego poradnictwa.


DLA RODZICÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach  przekazuje informacje w załącznikach.
Załączniki zawierają informacje o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, pedagog, aspirant pracy socjalnej) w ramach działającego przy PCPR – Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 

Broszura


Broszura przemoc


Informacja o osobistych dyżurach naszych specjalistów


PLAKAT grupa edukacyjna dla dzieci – 6 – 12- 2019


PLAKAT grupa edukacyjna dla młodzieży – 12 – 16- 2019


PLAKAT grupa edukacyjna dla rodziców 2019


PLAKAT grupa rozwojowa dla kobiet 2020 info 30.06.2020


PLAKAT grupa wsparcia dla osób doznających przemocy
w rodzinie 2019


Specjalistyczne poradnictwo