Rekrutacja

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy rozpoczęła się rekrutacja  do przedszkoli i klasy I zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania zgłoszeniowego
i rekrutacyjnego.


Do 07 marca 2022 r.

trwają zapisy do klasy I w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy
na rok szkolny 2022/2023

Do 18 marca 2022 r.

prowadzona jest  rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola
w Przedszkolu Publicznym w Pałecznicy,  
Punkcie Przedszkolnym w Czuszowie i Punkcie Przedszkolnym w Nadzowie
na rok szkolny 2022/2023

Uwaga!

  • W przypadku dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu –rodzice składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej grupie.
  • Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci od 3 roku życia (ukończone 3 lata do dnia 31 grudnia 2022 r.).
  • Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pałecznica.
  • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2020 r., mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.
  • Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy I oraz przedszkola znajdują się w sekretariacie szkoły, wybranym przedszkolu oraz na stronie internetowej szkoły palecznica.pl w zakładce „Rekrutacja”
  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka należy dostarczyć po ogłoszeniu listy kandydatów zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie rekrutacji .

Karta zapisu Kl 1 Pałecznica


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 22/23


Wniosek o przyjęcie do przedszkola 22/23


Potwierdzenie woli zapisu dziecka