VII Pałecznica

25-27.03.2020

j. polski 25.03-01.04.2020
matematyka 26-31.03.2020

j. angielski 25-27.03.2020
j. niemiecki cz. 2
biologia
biologia 26.03.2020
chemia
chemia – informacja
chemia 26.03.2020

fizyka
geografia
historia
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 27.03.2020
wychowanie fizyczne


30.03-03.04.2020


j. polski 25.03-01.04.2020
j. polski 02-08.04.2020
matematyka 26-31.03.2020
matematyka 02.04-07.04 2020

j. angielski 30.03-03.04.2020
j. niemiecki 30.03-08.04.2020
biologia
chemia
fizyka 30.03-01.04.2020
geografia 30.03-03.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 27.03.2020
wychowanie fizyczne


06-08.04.2020


j. polski 02-08.04.2020
matematyka 02.04-07.04 2020
j. angielski 06-08.04.2020
j. niemiecki 30.03-08.04.2020
biologia
chemia
fizyka
geografia 06-08.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka
wychowanie fizyczne


15-17.04.2020


j. polski 15-24.04.2020
matematyka 15.04-17.04.2020
j. angielski 15-17.04.2020
j. niemiecki 15-24.04.2020
biologia 16-17.04.2020
chemia 16-17.04.2020
fizyka 07.04.2020
geografia 15-17.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 15-17.04.2020
wychowanie fizyczne


20-24.04.2020


j. polski 15-24.04.2020
matematyka 20.04-24.04 2020
j. angielski 20.04-24.04.2020
j. niemiecki 15-24.04.2020
biologia 23.04.2020
chemia 23.04.2020
fizyka 20-24.04.2020
fizyka 20-24.04
geografia 15-20.04-24.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
wychowanie fizyczne


27-30.04.2020


j. polski  27-30.04.2020
matematyka 27-30.04.2020
j. angielski 27.04-30.04.2020
j. niemiecki 27-30.04.2020
biologia 28.04-30.04.20
chemia 28-30.04.20
fizyka 27-30.04
geografia 27.04-30.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


04-08.05.2020


j. polski  
matematyka 04.05-11.05 2020
j. angielski 4.05-8.05.2020
j. niemiecki 04-08.05.2020
biologia 05-07.05.2020
chemia 05-07.05.2020
1 fizyka 04-08.05
2 fizyka 04-08.05
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


11-15.05.2020


j. polski  
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


18-22.05.2020


j. polski  
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne


25-29.05.2020


j. polski  
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 25-29.05.20
biologia 01-26.06.20
chemia 25-29.05.20
chemia 01-26.06.20
fizyka
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne


01-05.06.2020


j. polski  
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 01-26.06.20
chemia 01-26.06.20
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne


08-09.06.2020


j. polski  
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 01-26.06.20
chemia 01-26.06.20
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne


15.06.2020
19.06.2020


j. polski  
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 01-26.06.20
chemia 01-26.06.20
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
wychowanie fizyczne
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne