ZFŚS

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS

Zarządzenie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy

Regulamin