ZFŚS

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy

Regulamin