Regulaminy

Procedury bezpiecznego funkcjonowania szkoły
w strefie żółtej


 Karta wycieczki

100

Regulamin pracowni komputerowej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy

Regulamin

100

Regulamin wycieczek szkolnych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznica

Regulamin

100

Karta wycieczki

Regulamin monitoringu wizyjne w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy