Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SU W PAŁECZNICY

Przewodniczący: Natalia Musiał

Z – ca: Julia Nowak

Sekretarze: Tomasz Łudzeń