Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SU W PAŁECZNICY

Przewodniczący: Michalina Zapała

Z – ca: Marcel Włodarz

Skarbnik: Milena Musiał