Erasmus+

Mamy wielką przyjemność poinformować, że w ramach dofinansowania ze środków Programu Erasmus+, nasza szkoła będzie w tym roku realizować projekt: Porozmawiajmy o przyszłości! Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000124261

Dzięki, któremu na mobilność zagraniczną do szkoły partnerskiej w Grecji będzie miało możliwość pojechać 30 naszych uczniów oraz 5 opiekunów. Planowana data mobilności to 04/03/2024 – 15/03/2024 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego u uczniów klas najstarszych naszej szkoły. To naszym zdaniem bezpośrednio przełoży się na ich zdolności komunikacyjne, ale również na możliwość samodzielnego dokształcania się, poznawania osób z różnych krajów i ich opinii. Tematem przewodnim wyjazdu byłaby nie tylko kultura, ale przede wszystkim jak widzą siebie uczniowie na dalszym etapie edukacji, diagnoza ich marzeń, celów i dotychczas zdobytych umiejętności, a to wszystko w grupach międzynarodowych, pracując nad zadaniami w greckiej szkole z uczniami klas najmłodszych szkół ponadpodstawowych.

REKRUTACJA OTWARTA

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszenia (dostępnych w załącznikach) i dostarczenie go w terminie do 15 stycznia 2024 r do godz. 14:00 do sekretariatu szkoły. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u Wychowawców klas.

Zachęcamy do zgłaszania się!