VIII Pałecznica

25-27.03.2020

j. polski
j. polski 25.03-01.04.2020
matematyka
matematyka 26.03-30.03.2020

j. angielski
j. angielski 25-27.03.2020
j. niemiecki
j. niemiecki 25-27.03.2020
biologia
biologia 25-27.03.2020
chemia
chemia test
chemia 26.03.2020

fizyka
geografia
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa 25.03.2020
wychowanie fizyczne30.03-03.04.2020

j. polski 25.03-01.04.2020
j. polski 02-08.04.2020

matematyka 03-08.04.2020
j. angielski 30.03-03.04.2020
j. niemiecki 02-08.04.2020
biologia
chemia
fizyka 30.03-01.04.2020
geografia
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa 02.04.2020
wychowanie fizyczne


06-08.04.2020

j. polski 02-08.04.2020
matematyka 03-08.04.2020
j. angielski 06-08.04.2020
j. niemiecki 02-08.04.2020
biologia 08.04.2020
chemia
fizyka 06-08.04.2020
geografia 06-08.04.2020
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


15-17.04.2020

j. polski 15-24.04.2020
matematyka 15.04-17.04.2020
j. angielski 15-17.04.2020
j. niemiecki 15-17.04.2020
biologia 14-17.04.2020
chemia 16-17.04.2020
fizyka 14-17.04.2020
geografia 15-17.04.2020
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


20-24.04.2020

j. polski 15-24.04.2020
matematyka 20.04-24.04.2020
j. angielski 20.04-24.04.2020
j. niemiecki 
biologia 20-24.04.2020
chemia 23.04.2020
fizyka 20-24.04.2020
geografia 20.04-24.04.2020
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


27-30.04.2020

j. polski 27-30.04.2020
matematyka 27-30.04.2020
j. angielski 27.04-30.04.2020
j. niemiecki 27-30.04.2020
biologia 27-30. 04
chemia 28-30.04.2020
fizyka 27-30.04
geografia 27.04-30.04
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


04-08.05.2020

j. polski 
matematyka 04.05-08.05.2020
j. angielski 04-08.05.2020
j. niemiecki 
biologia 04-08.05
chemia 05-07.05.2020
fizyka 04-08.05
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


11-15.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


18-22.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


25-29.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 25-28.05.2020
chemia 01-26.06.2020
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


01-05.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne


08-09.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne


15.06.2020
19.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne