III b klasa Pałecznica

25-27.03.2020

edukacja wczesnoszkolna 25.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 26.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 27.03.2020
edukacja plastyczna i muzyczna od 25.03-08.04.2020
j. angielski 23-26.03.2020
Ćwiczenia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. 3
wychowanie fizyczne


30.03-03.042020

edukacja wczesnoszkolna 30-31.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 01.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 02-03.04.2020
edukacja plastyczna i muzyczna od 25.03-08.04.2020
j. angielski 30.03-03.04.202
Ćwiczenia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. 3
wychowanie fizyczne


06-08.042020


edukacja wczesnoszkolna 06.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 07.04.2020
j. angielski 06-08.042020
edukacja plastyczna i muzyczna od 25.03-08.04.2020
Ćwiczenia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. 3
wychowanie fizyczne


15-17.042020


edukacja wczesnoszkolna 15.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 16-17.04.2020
j. angielski 
edukacja plastyczna i muzyczna
Ćwiczenia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. 3
wychowanie fizyczne


20-24.042020


edukacja wczesnoszkolna 20-21.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 20.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 23-24.04.2020
j. angielski
j. angielski 
informatyka
edukacja plastyczna i muzyczna
Ćwiczenia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. 3
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność


27-30.042020


edukacja wczesnoszkolna 27-28.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 29-30.04.2020
j. angielski
informatyka
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka


04-08.05.2020


edukacja wczesnoszkolna 4-5.05.2020
edukacja wczesnoszkolna 6-7.05.2020
edukacja wczesnoszkolna 8.05.2020
j. angielski
j. angielski
informatyka
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka


11-15.05.2020


edukacja wczesnoszkolna 11-13.05.2020
edukacja wczesnoszkola 14-15.05.2020
j. angielski
informatyka 
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka


18-22.05.2020


edukacja wczesnoszkolna 18-19.05.2020
edukacja wczesnoszkolna 20-21.05.2020
j. angielski
informatyka 
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka


25-29.05.2020


edukacja wczesnoszkolna 25-26.05.2020
edukacja wczesnoszkolna 27-29.05.2020
j. angielski
informatyka 
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka


01-05.06.2020


edukacja wczsnoszkolna 1-5.06.2020
j. angielski
informatyka 
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka

08-09.06.2020


edukacja wczsnoszkolna 8-10.06.2020
j. angielski
informatyka 
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka


15.06.2020
19.06.2020


edukacja wczsnoszkolna 15.06.2020
edukacja wczsnoszkolna 19.06.2020
j. angielski
informatyka 
edukacja plastyczna i muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające kreatywność
zajęcia rozwijające kreatywność informatyka