VIII Ibramowice

25-27.03.2020

j. polski 25.03.2020
j. polski 26.03.2020
j. polski 27.03.2020
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski
j. angielski cz. 2
j. niemiecki
j. niemiecki 25-27.03.2020
biologia
biologia 25-27.03.2020
chemia
chemia 25-27.03.2020
fizyka
fizyka 25-27.03.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa 27.03.2020
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


30.03-03.04.2020

j. polski 30.03.2020
j. polski 02.04.2020
j. polski 03.04.2020
matematyka 26.03-01.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 30.03 – 03.04.2020
j. niemiecki 02-08.04.2020
biologia 30.03- 01.04.2020
chemia 30.03-01.04.2020
fizyka 30.03-01.04.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
wiedza o społeczeństwie
 edukacja dla bezpieczeństwa 03.04.2020
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


06-08.04.2020

j. polski 06.04.2020
j. polski 08.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 06-08.04.2020
j. niemiecki 02-08.04.2020
biologia 08.04.2020
chemia 06-08.04.2020
fizyka 06-08.04.2020
geografia 06-08.04.2020
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
Karta pracy- Wielkanoc
On jest Drogą i Prawdą i Życiem


15-17.04.2020

j. polski 15.04.2020
j. polski 16.04.2020
j. polski 17.04.2020
matematyka 15-24.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 15.04.2020-24.04.2020
j. niemiecki 15-17.04.2020
biologia 14-17.04.2020
chemia 14-17.04.2020
fizyka 14-17.04.2020
geografia 
historia
informatyka
religia 17.04.2020
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne 15-17.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


20-24.04.2020

j. polski 20.04.2020
j. polski 22.04.2020
j. polski 23.04.2020
j. polski 24.04.2020
matematyka 15-24.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 15.04.2020-24.04.2020
j. niemiecki 
biologia 20-24.04.2020
chemia 20- 24.04.2020
fizyka 20-24.04.2020
geografia 20.04-24.04.2020
historia
informatyka
religia 21,24.04.2020
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne 20-24.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
zajęcia rozwijające zainteresowania
zdw matematyka
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


27-30.04.2020

j. polski 27.04.2020
j. polski 29.04.20
j. polski 30.04.20
matematyka 27-30.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 27.04.2020 – 30.04.2020
j. niemiecki 27-30.04.2020
biologia 27-30. 04
chemia 27-30.04
fizyka 27-30.04
geografia 27.04-30.04.2020
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne 
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


04-08.05.2020

j. polski 04.05.20
j. polski 06.05.20
j. polski 07.05.20
j. polski 08.05.20
matematyka 04-08.05.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 04.05.2020 – 08.05.2020
j. niemiecki 
biologia 04-08.05
chemia 04-08.05
fizyka 04-08.05
geografia 
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne 
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


11-15.05.2020

j. polski  11.05.20
j. polski 13.05.20
j. polski 14.05.20
j. polski 15.05.20
matematyka 
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne 
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


18-22.05.2020

j. polski  18.05.20
j. polski 20.05.20
j. polski 21.05.20
j. polski 22.05.20
matematyka 
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


25-29.05.2020

j. polski  25.05.20
j. polski 27.05.20
j. polski 28.05.20
j. polski 29.05.20

matematyka 
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


01-05.06.2020

j. polski 01.06.20
j. polski 03.06.20
j. polski 04.06.20
j. polski 05.06.20
matematyka 
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-05.06.2020
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


08-09.06.2020

j. polski 08.06.20
j. polski 10.06.20
matematyka 
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka


15.06.2020
19.06.2020

j. polski 15.06.20
j. polski 19.06.20
matematyka 
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski 
j. niemiecki 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia
historia
informatyka
religia 
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
zadania rozwijające kreatywność
zdw matematyka