VI Ibramowice

25-27.03.2020


j. polski 26.03.2020
j. polski – wypożyczenie filmu
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
biologia
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


30.03-03.04.2020


j. polski 30.03.2020
j. polski 31.03.2020
j. polski 02.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 30.03-1.04.2020
j. angielski 03.04.2020
biologia 30.03-01.04.2020
geografia 30.03-03.04.2020
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka 30.03.2020
technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


06-08.04.2020


j. polski 06-07.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 06-08.04.2020
biologia 06-08.04.2020
geografia 06-08.04.2020
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
muzyka
technika 06-08.04.2020
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
Karta pracy- Wielkanoc
On jest Drogą i Prawdą i Życiem


15-17.04.2020


j. polski 
matematyka 15-24.04.2020
j. angielski 15-17.04.2020
biologia 14-17.04.2020
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka
technika 15-17.04.2020
wychowanie fizyczne 15-17.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


20-24.04.2020


j. polski 
matematyka 15-24.04.2020
j. angielski 20-24.04.2020
biologia 20-24.04.2020
geografia 20.04-24.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
technika 20-24.04.2020
wychowanie fizyczne 20-24.04.2020
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
zdw matematyka
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


27-30.04.2020


j. polski 
matematyka 27-30.04.2020
j. angielski 27-30.04
biologia sprawdzian
biologia komunikat
geografia 27-30.04.2020
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 27.04 -30.04
technika 27-30.04.2020
wychowanie fizyczne 
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny
zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


04-08.05.2020


j. polski 
matematyka 04-08.05.20
j. angielski 
j. angielski 
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


11-15.05.2020


j. polski 
matematyka 
j. angielski 
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


18-22.05.2020


j. polski 
matematyka 
j. angielski 
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


25-29.05.2020


j. polski 
matematyka 
j. angielski 
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


01-05.06.2020


j. polski 
matematyka 
j. angielski 
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-05.06.2020

zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


08-09.06.2020


j. polski 
matematyka 
j. angielski 
biologia 
geografia 
geografia karta pracy
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-05.06.2020

zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


15.06.2020
19.06.2020


j. polski 
matematyka 
j. angielski 
biologia 
geografia 
historia
informatyka
religia 
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-05.06.2020

zdw matematyka
tematy do samodzielnego czytania i opracowania