I Ibramowice

25-27.03.2020


edukacja wczesnoszkolna 25-27.03.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
zapraszam rodziny


30.03-03.04.2020


edukacja wczesnoszkolna 30-31.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 01-03.04.2020
j. angielski 30.03 – 3.04.2020
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
zapraszam rodziny
palmy


06-08.04.2020

edukacja wczesnoszkolna 06-08.04.2020
j. angielski 06-08.04.2020
j. angielski 08.04.2020
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
zapraszam rodziny
palmy
Karta pracy- Wielkanoc
On jest Drogą i Prawdą i Życiem


15-17.04.2020

edukacja wczesnoszkolna 15-17.04.2020
j. angielski 15-17.04.2020
religia


20-24.04.2020

edukacja wczesnoszkolna 20-22.04.2020
edukacja wczesnoszkolna 23-24.04.2020
j. angielski 20-24.04.2020
j. angielski 22.04.2020
religia 21,24.04.2020
zajęcia rozwijające zainteresowania


27-30.04.2020

edukacja wczesnoszkolna 27-30.04.2020
j. angielski 27.04
j. angielski 29.04
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


04-08.05.2020

edukacja wczesnoszkolna 
edukacja wczesnoszkolna 06-08.05.2020
j. angielski 
j. angielski
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


11-15.05.2020

edukacja wczesnoszkolna 
edukacja wczesnoszkolna
j. angielski 
j. angielski
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


18-22.05.2020

edukacja wczesnoszkolna 
edukacja wczesnoszkolna 21-22.05.2020
j. angielski 
j. angielski
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


25-29.05.2020

edukacja wczesnoszkolna 25-26.05.2020 
edukacja wczesnoszkolna 27-29.05.2020
j. angielski 
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


01-05.06.2020

edukacja wczesnoszkolna 01-02.06.2020
edukacja wczesnoszkolna 03-05.06.2020

j. angielski 
j. angielski 03.06.2020
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


08-09.06.2020

edukacja wczesnoszkolna 
j. angielski
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III


15.06.2020
19.06.2020

edukacja wczesnoszkolna 
j. angielski
religia 
zajęcia rozwijające zainteresowania
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I-III