IV b Pałecznica

25-27.03.2020

j. polski 25-27.03.2020
matematyka 25.03-01.04.2020

j. angielski
j. angielski cz. 2
przyroda
przyroda 25-27.03.2020
przyroda – lekcja multimedialna “Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna “Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna “Układ ruchu”
historia 25.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 25.03.2020
technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 25.03-01.04.2020
Realizacja piramida30.03-03.04.2020


j. polski 30.03-03.04.2020

matematyka
matematyka 25.03-01.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020

j. angielski 30.03 – 03.04.2020
przyroda 30.03-03.04.2020
przyroda – lekcja multimedialna “Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna “Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna “Układ ruchu”
historia 01.04.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 25.03.2020
technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 25.03-01.04.2020
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
Realizacja piramida


06-08.04.2020


j. polski 06-08.04.2020

matematyka 02.04-08.04.2020

j. angielski 06-08.04.2020
przyroda 06-08.04.2020
przyroda – lekcja multimedialna “Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna “Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna “Układ ruchu”
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 02-08.04.2020
Realizacja piramida


15- 17.04.2020


j. polski 15- 17.04.2020

matematyka 15- 17.04.2020

j. angielski 15.04.2020-24.04.2020
przyroda 15-17.04.2020
przyroda – lekcja multimedialna “Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna “Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna “Układ ruchu”
historia 15- 17.04.2020
informatyka 15-17.04.2020
religia
plastyka
muzyka 15-17.04.2020
technika
wychowanie fizyczne 15-17.04.2020
Realizacja piramida


20- 24.04.2020


j. polski 20- 24.04.2020

matematyka 20.04-24.04.2020

j. angielski 15.04.2020-24.04.2020
przyroda 20- 24.04.2020
historia 20-24.04.2020
informatyka 20-24.04.2020
informatyka Microsoft Teams
religia
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
technika Microsoft Teams
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 
Realizacja piramida
karta aktywności fizycznej ucznia 20-24.04.2020


27-30.04.2020


j. polski 27-30.04.2020

matematyka 27.04-30.04.2020
matematyka test

j. angielski 27-30.04.2020
przyroda 27-30.04.2020
historia 27.04 -30.04
informatyka 27-30.04.2020
informatyka Microsoft Teams
religia
plastyka
muzyka 
Informacja o teście na kartę rowerową – znaki
technika – test na kartę rowerową 30.04.2020 godz. 9.30
technika 
technika Microsoft Teams
wychowanie fizyczne 27-30.04.2020
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
tematy do samodzielnego czytania i opracowania
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


04-08.05.2020


j. polski 

matematyka 04-08.05.2020
matematyka test
Matematyka –Wielokąty 04.05.2020 godz. 9.00

j. angielski 04-08.05.2020
przyroda 04-08.05.2020
historia 
informatyka 
informatyka Microsoft Teams
religia
plastyka
muzyka 
technika 05.05.202 wtorek
technika Microsoft Teams
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
tematy do samodzielnego czytania i opracowania
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


11-15.05.2020


j. polski 

matematyka

j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
tematy do samodzielnego czytania i opracowania
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


18-22.05.2020


j. polski 

matematyka 

j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
tematy do samodzielnego czytania i opracowania
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


25-29.05.2020

j. polski 
matematyka

j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
tematy do samodzielnego czytania i opracowania
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


01-05.06.2020

j. polski 
matematyka

j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


08-09.06.2020

j. polski 
matematyka

j. angielski 
przyroda 8-26.06.2020
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
tematy do samodzielnego czytania i opracowania


15.06.2020
19.06.2020

j. polski 
matematyka

j. angielski 
przyroda 8-26.06.2020
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
tematy do samodzielnego czytania i opracowania