Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: Ewa Gałek

Z – ca: Agnieszka Blažys

Skarbnik: Katarzyna Bździuła

Numer konta Rady Rodziców przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Pałecznicy

28 8597 0001 0021 0209 4997 0001

Wpłaty na Radę Rodziców:

1 i 2 dziecko w szkole 40 zł

     3 dziecko w szkole 35 zł

     4 dziecko w szkole 0 zł