Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: Gabriela Zawartka

Z – ca: Iwona Szpak

Skarbnik: Małgorzata Podsiadło

Numer konta Rady Rodziców przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Pałecznicy

28 8597 0001 0021 0209 4997 0001

Wpłaty na Radę Rodziców:

1 dziecko w szkole 40 zł

     2 dziecko w szkole 30 zł

     3 dziecko w szkole 20 zł