IV a Pałecznica

25-27.03.2020


j. polski 25-27.03.2020

matematyka 25.03-01.04.2020

j. angielski cz. 2
przyroda
przyroda 25-27.03.2020
przyroda – lekcja multimedialna „Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna „Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna „Układ ruchu”
historia
historia 26.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 27.03.2020
technika
wychowanie fizyczne30.03 – 03.04.2020

j. polski 30.03-03.04.2020
matematyka 25.03-01.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020

j. angielski 30.03 – 03.04.2020
przyroda 30.03-03.04.2020
przyroda – lekcja multimedialna „Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna „Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna „Układ ruchu”
historia 02.04.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka 31.03.2020
technika
wychowanie fizyczne 31.03.2020
wychowanie fizyczne 01-03.04.2020


06 – 08.04.2020

j. polski 06-08.04.2020
matematyka 02.04-08.04.2020
j. angielski 06 – 08.04.2020
przyroda 06-08.04.2020
przyroda – lekcja multimedialna „Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna „Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna „Układ ruchu”
historia
informatyka
religia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne


15- 17.04.2020

j. polski 15- 17.04.2020
matematyka 15-17.04.2020
j. angielski 15.04.2020-24.04.2020
przyroda 15-17.04.2020
przyroda – lekcja multimedialna „Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna „Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna „Układ ruchu”
historia 15- 17.04.2020
informatyka 15-17.04.2020
religia
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne 15.04.2020
wychowanie fizyczne 16.04.2020
wychowanie fizyczne 17.04.2020


20- 24.04.2020

j. polski 20-24.04.2020
matematyka 20.04-24.04.2020
j. angielski 15.04.2020-24.04.2020
przyroda 20- 24.04.2020
historia 20-24.04.2020
informatyka 20-24.04.2020
informatyka Microsoft Teams
religia
plastyka
muzyka 20-24.04.2020
technika Microsoft Teams
wychowanie fizyczne 20-24.04.2020


27- 30.04.2020

j. polski 27-30.04.2020
matematyka 27.04-30.04.2020
matematyka test
j. angielski 27- 30.04.2020
przyroda 27- 30.04.2020
historia 27.04 -30.04
informatyka 27-30.04.2020
informatyka Microsoft Teams
religia
plastyka
muzyka 27.04 -30.04
Informacja o teście na kartę rowerową – znaki
technika – test na kartę rowerową 30.04.2020 godz. 9.30
technika 

technika Microsoft Teams
wychowanie fizyczne 27.04 -30.04
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


04- 08.05.2020

j. polski 04- 08.05.2020
matematyka 04- 08.05.2020
matematyka test
Matematyka –Wielokąty 04.05.2020 godz. 9.00
j. angielski 04- 08.05.2020
przyroda 04- 08.05.2020
historia 
informatyka 
informatyka Microsoft Teams
religia
plastyka
muzyka 
technika 05.05.202 wtorek

technika Microsoft Teams
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


11- 15.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


18- 22.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


25- 29.05.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno- kompensayjne 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl IV


01-05.06.2020

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
przyroda 
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne


08-09.06.2020

j. polski 8-26.06.2020
matematyka 
j. angielski 
przyroda 8-26.06.2020
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne


15.06.2020
19.06.2020

j. polski 8-26.06.2020
matematyka 
j. angielski 
przyroda 8-26.06.2020
historia 
informatyka 
religia
plastyka
muzyka
technika 
wychowanie fizyczne 
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne