Zadania on-line

ARCHIWUM

Zadania na zajęcia zdalne do 24.03.2020

Aktualne zadania zdalne znajdują się w podzakładkach ZADANIA

Przedszkole

Zabawy dla dzieci do wykorzystania w domu

Zabawy kreatywne dla przedszkolaka-1

Zabawy i zajęcia dla dzieci-1

Zabawy edukacyjne-1

Gry

Propozycje zabaw dla dzieci z grupy 6-1

Zabawy dla dzieci do wykorzystania w domu –1

Zadania z języka angielskiego dla 3 – 4 latków

Zadania z języka angielskiego dla pięciolatków

Zadania z języka angielskiego dla sześciolatków

KLASA I SSP Pałecznica
j. angielski
j. angielski cz. 2
religia


KLASA II SSP Pałecznica
edukacja wczesnoszkolna 16.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
religia


KLASA IIIA SSP Pałecznica
edukacja wczesnoszkolna 25.03-01.04.2020
j. angielski
religia
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 25.03-01.04.2020
Ćwiczenie ortograficzne dla klasy 3


KLASA IIIB SSP Pałecznica
edukacja wczesnoszkolna 25.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 26.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 27.03.2020
j. angielski
religia
Ćwiczenie ortograficzne dla klasy 3


KLASA I Ibramowice
edukacja wczesnoszkolna 23-24.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 25-27.03.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
zapraszam rodziny


KLASA II Ibramowice

edukacja polonistyczna
edukacja polonistyczna 19.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 20.03.2020
edukacja wczesnoszkolna 23.03.2020
edukacja wczesnoszkolena do 25.03.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
zapraszam rodziny


KLASA III Ibramowice
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna cz. 2
j. angielski
j. angielski cz. 2
religia
religia 26 marzec – kwietnia
wychowanie fizyczne
zapraszam rodziny


KLASA IVA SSP

j. polski
j. polski 25-27.03.2020

matematyka
matematyka 25.03-01.04.2020

j. angielski
j. angielski cz. 2
przyroda
przyroda 25-27.03.2020
przyroda – lekcja multimedialna „Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna „Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna „Układ ruchu”
historia
historia 26.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 27.03.2020
technika
wychowanie fizyczne


KLASA IVB SSP
j. polski
j. polski 25-27.03.2020
matematyka
matematyka 25.03-01.04.2020

j. angielski
j. angielski cz. 2
przyroda
przyroda 25-27.03.2020
przyroda – lekcja multimedialna „Jak oddychamy”
przyroda – lekcja multimedialna „Jak się nie zarazić”
przyroda – lekcja multimedialna „Układ ruchu”
historia
historia 25.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 25.03.2020
technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 25.03-01.04.2020


KLASA V SSP
j. polski
j. polski 25.03-01.04
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020

j. angielski
j. angielski 25-27.03.2020
biologia
biologia 25-27.03.2020
geografia
historia
historia 26.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne 25.03-01.04.2020


KLASA VIA SSP
j. polski
j. polski 25.02-01.04.2020
matematyka
matematyka ciąg dalszy
matematyka 27-31.03.2020

j. angielski
j. angielski 25-27.03.2020
biologia 25-27.03.2020
geografia
historia
historia 25-27.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 27.03.2020
technika
wychowanie fizyczne
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy 6


KLASA VIB SSP
j. polski
j. polski 25-27.03.2020
matematyka
matematyka ciąg dalszy
matematyka 26-30.03.2020
j. angielski
j. angielski 25-27.03.2020
biologia 25-27.03.2020
geografia
historia
historia 25-27.03.2020
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy 6


KLASA VII SSP
j. polski
j. polski 25.03-01.04.2020
matematyka
matematyka 26-31.03.2020

j. angielski
j. angielski 25-27.03.2020
j. niemiecki
j. niemiecki cz. 2
biologia
biologia 26.03.2020
chemia
chemia – informacja
chemia 26.03.2020

fizyka
fizyka 25-27.03.2020
geografia
historia
informatyka
religia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
muzyka 27.03.2020
wychowanie fizyczne


KLASA VIII SSP
j. polski
j. polski 25.03-01.04.2020
matematyka
matematyka 26.03-30.03.2020

j. angielski
j. angielski 25-27.03.2020
j. niemiecki
j. niemiecki 25-27.03.2020
biologia
biologia 25-27.03.2020
chemia
chemia test
chemia 26.03.2020

fizyka
fizyka 25-27.03.2020
geografia
historia
informatyka
religia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa 25.03.2020
wychowanie fizyczne


KLASA V Ibramowice
j. polski
j. polski 23.03.2020
j. polski 24.03.2020
j. polski 25.03.2020
j. polski 26.03.2020
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
biologia
biologia 25-27.-3.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


KLASA VI Ibramowice
j. polski
j. polski 23.03.2020
j. polski 24.03.2020
j. polski 26.03.2020
j. polski – wypożyczenie filmu
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
biologia
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


KLASA VII Ibramowice
j. polski
j. polski 18.03.2020
j. polski 19.03.2020
j. polski 20.03.2020
j. polski 23.03.2020
j. polski 25.03.2020
j. polski 26.03.2020
j. polski 27.03.2020
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
j. angielski
j. angielski cz. 2
j. niemiecki
j. niemiecki 25-27.03.2020
biologia
biologia 25-27.03.2020
chemia
chemia 25-27.03.2020
fizyka
fizyka 25-27.03.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
plastyka
plastyka 25.03-01.04.2020
muzyka
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny


KLASA VIII Ibramowice
j. polski
j. polski 18.03.2020
j. polski 19.03.2020
j. polski 20.03.2020
j. polski 23.03.2020
j. polski 25.03.2020
j. polski 26.03.2020
j. polski 27.03.2020
matematyka
matematyka 26.03-01.04.2020
matematyka – egzamin ósmoklasisty
j. angielski
j. angielski cz. 2
j. niemiecki
j. niemiecki 25-27.03.2020
biologia
biologia 25-27.03.2020
chemia
chemia 25-27.03.2020
fizyka
fizyka 25-27.03.2020
geografia
historia
informatyka
religia
religia 26 marzec – 8 kwietnia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa 27.03.2020
wychowanie fizyczne
wf – zestaw ćwiczeń domowych
zapraszam rodziny